Хидрофобен шперплат - MEGAPLEX

Най-качественият азиатски хидрофобен шперплат, внасян на българския пазар

За хидрофобния шперплат

Водоустойчивият шперплат се използва предимно в строителството. Има специално филмово покритие от двете страни на повърхността си, което му дава по-висока устойчивост срещу влага, абразия и гъбично влияние в сравнение с обикновения шперплат. Качествата на хидрофобния шперплат са много и се определят от няколко фактора. Това са: вида на фолиото, с което е ламиниран (най-високо качество предлага филмовото поритие с кафяв цвят); пресирането на платната, което определя тяхната плътност и разбира се най-важното условие-лепилото.

В бизнеса с хидрофобен шперплат се използват понятия относно лепилата като MR и WBP. Тук е мястото да направим разяснение на тези понятия. MR е абревиатура на "moisture resistance" и означава "влагоустойчив". WBP е понятието за водоустойчив. Самото име дава понятие за това, че WBP лепилото е много по-силно и качествено. Ако използвате шперплат с WBP лепило, то излагането на външни климатични влияния, като вода и влага, за дълго време, няма да доведат до деламиниране на кафявото или черно покритие на платната. WBP не е име на специфично лепило, а абривиатура, даваща Ви гаранция за качество. За да се уверите в това, бихте могли да направите опит, като поставите парче хидрофобен шперплат във вряща вода. Ако парчето издържи няколко часа без да се деламинира или раздуе, то лепилото е много качествено и е WBP. Този тип лепило определя шперплата, като качествен и дава гаранция за неговата по-дългoсрочна устойчивост при тежък режим на употреба.

Назад


© 2018 МИП ГРУП ООД. Всички права запазени